Opas asumiseen

Tästä oppaasta löydät tietoa asumiseen asunnoissamme. Jos et löydä vastausta kysymykseesi, voit olla yhteydessä toimistoomme sähköpostilla, puhelimella tai vaikka tekstiviestillä. Vastaamme sinulle mahdollisimman pian yhteydenottomuodosta riippuen.

Kaikki ohjeet eivät koske sellaisenaan opiskelija-asunnossa asuvia. Soluasunnossa asukkaan vastuulla on oma huone ja jaetusti kaikkien asujien kesken yhteiset tilat. Soluasunnossa on tärkeää huomioida muut asukkaat sekä keskustella ja sopia asukastovereiden kesken yhteiset pelisäännöt, jotta asuminen olisi kaikille mukava kokemus.


Vuokrasopimus ja vuokra-aika

Vuokrasopimus tehdään joko määräaikaiseksi tai toistaiseksi voimassaolevaksi. Vuokrasopimus allekirjoitetaan isännöintitoimistolla, osoitteessa Ilkantie 18. Vuokrasopimuksen allekirjoittavat kaikki vuokralaiseksi tulevat osapuolet, joita koskee velvollisuus maksujen suorittamisesta. Alaikäisen vuokrasopimuksen allekirjoittavat vuokralainen ja hänen huoltaja. Otteen talonkirjasta (asumistukia varten) saa tarvittaessa mukaan toimistolta.
Allekirjoitetun vuokrasopimuksen myötä vuokralainen sitoutuu noudattamaan huoneenvuokralakia, vuokrasopimuksen ehtoja ja järjestyssääntöjä.

Asuntoon voi saada avaimet ja muuttaa vuokrasopimuksen alkamispäivänä. Poikkeustapauksista keskustellaan erikseen.

Vakuusmaksu

Vakuusmaksu pitää olla maksettuna ennen avainten luovutusta ja vuokrasopimuksen alkamista. Tarvittaessa todisteena voi tulostaa maksupalvelusta kuitin. Rahan siirtoon voi varata aikaa noin 3 arkipäivää. Vakuusmaksun tilisiirto annetaan vuokrasopimuksen allekirjoituksen yhteydessä ja eräpäivä on noin viikko ennen muuttopäivää. Tämä takaa tarpeeksi aikaa rahan siirtymiselle tililtä toiselle. Maksamatta jäänyt vakuus on riittävä peruste vuokrasopimuksen purkamiselle.

Vuokravakuuden suuruus on yhden kuukauden vuokra.

Vakuus on sen varalta, jos vuokralainen ei huolehdi vuokran maksusta tai aiheuttaa asunnossa korjaustoimenpiteitä vaativia vaurioita. Näin ollen vuokranantajalla on oikeus käyttää vuokravakuus vahinkojen kattamiseen. Vuokralainen ei vastaa asunnon tavallisesta kulumisesta, kuten seiniin tehdyt reiät taulujen kiinnitystä varten tai huonekalujen kiinnittäminen. On kuitenkin hyvä aina pyytää lupa yhtiön edustajalta ennen kuin seiniin tehdään reikiä. Jos vakuus ei ole riittävä tappioiden kattamiseen, on vuokranantajalla oikeus periä vuokralaiselta loputkin vahingosta aiheutuneet kustannukset.

Vakuus palautetaan asukkaalle kahden kuukauden kuluessa poismuutosta.

Muuttoilmoitus

Asukkaan velvollisuutena on tehdä muuttoilmoitus. Ilmoituksen voi tehdä soittamalla numeroon 0295 535 535 tai internetissä www.muuttoilmoitus.fi.

Muista tehdä myös sähkösopimus valitsemasi yhtiön kanssa!

Muuttotarkastus

Asuntoon muuttaessa kannattaa tarkistaa asunnon kunto. Mukaan toimistolta saa kuntotarkastuslomakkeen, joka tulee täyttää huolellisesti ja toimittaa toimistolle takaisin kahden viikon kuluessa muutosta.

Muuttotarkastuslomakkeen täytön tarkoituksena on taata asukkaalle oikeusturva siten, että asunnon aikaisemmat virheet/puutteet eivät tule uuden asukkaan vastuulle.

Jos siivouksessa on puutteita, ota yhteyttä isännöintitoimistoon.

Vikailmoitus

Jos asunnossa on jokin välitöntä korjausta vaativa vika, ota yhteyttä suoraan huoltomieheen. Huoltohenkilöiden tiedot annetaan asukkaalle muuton yhteydessä ja ne saa myös toimistolta tarvittaessa. Muissa vikatapauksissa voi arkisin olla yhteydessä toimistolle. Selvitämme tapauskohtaisesti tilanteen ja kutsumme paikalle tarvittavat henkilöt vian korjaamiseksi. Ilmoituksen laiminlyönti voi johtaa korvausvelvollisuuteen.

Vikailmoituksen voi jättää myös netissä olevalla lomakkeella. Huoltoilmoitukseen pääset tästä.

Huoltomies soittaa asukkaalle ja sopii käyntiajan tai pyytää lupaa käydä asunnossa yleisavainta käyttäen.

Kodin vakuutus

Vuokralaisella tulee olla todistettavasti voimassaoleva kotivakuutus vastuuvakuutusosineen. Kotivakuutuksella vuokralainen vakuuttaa huoneistossa olevan omaisuutensa ja hallussaan olevan kolmannen henkilön omaisuuden mm. vesi- ja palovahinkojen osalta. Vastuuvakuutus puolestaan korvaa esimerkiksi vuokranantajan tai taloyhtiön omaisuudelle aiheutuneet vahingot tyypillisesti silloin, jos vuokralainen huolimattomuudellaan aiheuttaa näille vahinkoa.

Poismuutto

Irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on suoritettu. Irtisanomisaika on yksi kuukausi. Esimerkiksi jos haluat muuttaa heinäkuun lopussa, irtisanominen pitää jättää kesäkuun aikana.

Irtisanomislomake tehdään kirjallisesti ja siihen vaaditaan allekirjoitus kaikilta vuokrasopimuksen allekirjoittaneilta henkilöiltä.

Jos jätät irtisanomisen ilman toimistolla käyntiä, kannattaa vielä ottaa myöhemmin yhteyttä ja tarkistaa, että irtisanominen on tullut perille.


Irtisanottu asunto tarkistetaan vasta, kun asukas on palauttanut avaimet asunnosta. Jos haluat olla paikalla tarkastamisen aikana, olethan yhteydessä toimistolle ajan sopimiseksi.

Irtisanomisen tulostettavat lomakkeet löytyvät täältä.

Asunnon siivous poismuuttaessa

Asunto on siivottava huolellisesti, ennen pois muuttoa. Huomioi, että liesi ja jääkaappi otetaan pois paikoiltaan ja siivotaan niiden alle ja sivuille jääneet sotkut, pölyt ym. Jääkaappi sulatetaan, virtajohto irroitetaan seinästä ja jätetään ovet auki. Muista myös siivota ja tyhjentää asuntokohtainen varasto sekä ottaa mukaan yhteisistä tiloista omat tavarat (esim. polkupyörävarastosta oma pyörä).

Jos asuntoa ei ole siivottu tarpeeksi hyvin, asukkaalle annetaan mahdollisuus siivota asunto uudelleen. Tarvittaessa voidaan myös sopia, että yhtiö siivoaa asukkaan puolesta ja siivousmaksu veloitetaan asukkaalta.

Siivousohjeita saa pyytää toimistolta tarvittaessa.

Vuokra

Vuokra ja siihen liittyvät muut maksut (autopaikka, saunamaksu, vesimaksut ym.) maksetaan ilmoitettuna eräpäivänä. Toimistolta annetaan maksukuitit vuokrasopimuksen yhteydessä loppuvuodelle. E-laskut tulevat joka kuukausi pankkipalveluun automaattisesti ja voit itse valita hyväksytkö maksun erikseen vai lähteekö summa suoraan tililtä eräpäivänä. Suoramaksut lähtevät tililtä automaattisesti ja niistä tulee aina paperiversio ilmoitettuun osoitteeseen.

Käytäthän aina ilmoittamaamme viitenumeroa. Tällöin suoritus kohdistuu automaattisesti asukkaan omaan reskontraan. Jos joku muu taho maksaa vuokrasi, ilmoita myös heille viitenumero ja pyydä maksamaan sitä käyttäen. On hyvä säilyttää maksukuitit ja tositteet maksetusta vuokrasta ongelmatilanteita varten.

Asunnon vuokrasopimuksen allekirjoittaneet henkilöt ovat yhteisesti vastuussa asuntoon syntyvistä maksuista.

Alivuokrasopimus ja jälleenvuokraus

Vuokralainen ei saa ilman vuokranantajan kirjallista lupaa siirtää vuokraoikeuttaan tai luovuttaa huoneiston hallintaa kolmannelle henkilölle.

Pesukoneet

Asukas voi tuoda asuntoon pesukoneet omalla kustannuksella. Varmista, että asennukset ja liitännät tehdään ammattilaisen toimesta oikeaoppisesti. Vastuu ja kustannus asennuksesta kuuluu asukkaalle.

Poismuuton yhteydessä täytyy muistaa tulpata liitännät asianmukaisesti.

Sisustaminen

Asunto on tarkoitus pitää ehjänä ja käyttökelpoisena myös tuleville asukkaille. Jos asunnossa kiinnitetään tauluja ja huonekaluja reikiä poraten, kohtuullinen määrä reikiä on sallittu. Olisi hyvä aina tiedustella yhtiön edustajalta lupa kiinnityksiin.
Muutostöitä varten pitää pyytää aina lupa isännöitsijältä.

Asukkaille tiedottaminen

Ajankohtaisista ja tärkeistä asioista on tarkoitus pitää asukkaat tietoisina.

Tiedotuskanavia voivat olla:
  • Ilmoitustaulut
  • Tiedotteet suoraan kotiin
  • Verkkosivut

Asukaslaskutushinnasto

Asukkaalta peritään hinnaston mukainen korvaus, mikäli asukas on vaurioittanut tai hoitanut huonosti hallinnassaan olevaa huoneistoa tai muita tiloja, laitteita ja varusteita. Hinnasto vastaa keskimääräisiä kustannuksia ja vuokranantaja pidättää itselleen oikeuden hintojen tarkistukseen. Hinnasto ei ole käytettävissä tilaushinnastona.

Hinnaston löydät täältä.

Avaimet

Asuntoon on avaimia yleensä kolme kappaletta, mutta poikkeuksiakin on. Lisäavainten tilaukset hoidetaan isännöitsijän kautta ja asukas maksaa teettämisen. Avaimista pidetään rekisteriä isännöintitoimistolla. Vuokralainen kuittaa avaimet toimistolla, jossa tarkistetaan siirtyneiden avaimien määrä. Edellinen asukas ei saa luovuttaa uudelle vuokralaiselle avaimia, koska tällöin kuittaus avaimista jää väärän henkilön nimiin. Kun asunnosta muutetaan pois, kaikki avaimet palautetaan toimistolle. Kuittaaja vastaa avainten hallussapidosta.

Jos avain katoaa, ota heti yhteyttä isännöintitoimistoon. Asukas maksaa itse lukoston sarjoituksen hinnaston mukaisesti.

Jos avain on unohtunut kotiin, ota yhteyttä avainpäivystykseen tai huoltopäivystykseen. Oven avauspalvelu on listahinnan mukainen. Oven avauksen yhteydessä tarkistetaan henkilöllisyys.


Palovaroitin

Asukas vastaa, että huoneistossa on pelastustoimilain mukainen määrä (vähintään yksi kappale kutakin alkavaa 60 neliömetriä kohden) toimintakuntoisia palovaroittimia. Vuokralainen ei saa poistaa käytöstä palovaroittimia, vaan toimimattomat palovaroittimet on korjattava esimerkiksi vaihtamalla patteri. Jos on sähköverkkoon yhdistetty toimimaton palovaroitin, otetaan yhteyttä isännöintitoimistoon tai huoltohenkilöstöön.

Paloivaroittimien toimintakunto olisi hyvä tarkistaa kerran kuukaudessa.

Piha-alueiden käyttö

Moottoriajoneuvoilla liikkuminen ja pysäköinti pihatiellä, sisäpihalla ja kävelyreiteillä on kielletty kaikilta muilta, paitsi muuttajilta.
Ulkoiluttaessa lemmikkieläimiä, muista huomioida muut asukkaat. Lemmikit ulkoilutetaan kytkettynä ja jätökset kerätään pois ja toimitetaan jäteastioihin.

Grillaaminen

Parvekegrillaamisessa tulisi kiinnittää huomiota siihen, ettei paloturvallisuus vaarannu tai ruuanlaitosta aiheudu selkeää haittaa tai häiriötä ympäristölle. Kerros- ja rivitaloissa on jo rakennuksen muodon, materiaalien ja sijainnin vuoksi huomattavia eroja, samoin on grilleissäkin, joten grillaajan on varmistettava paloturvallisuus tapauskohtaisesti. Mikäli grillaamiseen käytetään kaasugrilliä on asukkaan muistettava, että asunnossa saa säilyttää korkeintaan 25 kg nestekaasua. Säilytyksessä on myös otettava huomioon, että kaasua ei saa säilyttää kellari- eikä ullakkotiloissa. Koska kaasua myydään painesäiliössä, lämpötila ei saa ylittää 50 astetta eikä säiliötä saa säilyttää aurinkoisessa paikassa.

Ilmoitukset häiriöistä

Jos asukas kuulee/huomaa järjestyssääntöjen rikkomuksia, mm. hiljaisuuden aikana metelöinti, ota asiasta yhteyttä isännöitsijään. Valituksista tehdään kirjallinen ilmoitus ja asia hoidetaan tilanteen mukaan.

Asukkaiden keskinäinen kommunikointi on ensiarvoisen tärkeää väärinkäsitysten ja riitojen välttämiseksi.

Jätteiden lajittelu

Asukkaiden täytyy noudattaa asuintalon jätepisteiden kierrätys- ja keräysohjeita. Asuntojen jätepisteisiin lajitellaan vain sinne kuuluvat jätteet, lähistölle ei jätetä muita tavaroita. Muut pois heitettävät jätteet kuljetetaan jäteasemille asukkaan toimesta jäteviranomaisten ohjeiden mukaan, esimerkiksi auton renkaat, kalusteet ym.

Pyykkihuolto

Pyykkikoneita pitää käyttää huolellisesti ja oikeaoppisesti ohjeiden mukaan. Mahdolliset viat ilmoitetaan isännöitsijälle. Tilat siivotaan käytön jälkeen.
Jos peset ja kuivaat pyykkiä asunnossa, huolehdi riittävästä tuuletuksesta kosteusvaurioiden välttämiseksi.

Saunatilat

Saunavuorot varataan kuukausimaksuperusteisesti isännöintitoimistosta. Maksut tulevat vuokralappujen yhteydessä ja sama saunavuoro toistuu samalla asukkaalla joka viikko sovittuna aikana. Pidäthän huolen, että sauna jää siistiin kuntoon käytön jälkeen, jotta seuraavan henkilön on mukava tulla myös saunomaan.

Varastot

Huoneistokohtainen varasto on asukkaiden tavaroille tarkoitettu. Yhteisten tilojen käytävät ym. tilat ei ole asukkaiden omaisuuden säilytyspaikka, eikä vuokranantaja takaa säilymistä. Polkupyörävarasto on tarkoitettu nimensä mukaisesti vain polkupyörien säilyttämiseen.

Varastotiloissa ei saa säilyttää paloturvallisuutta vaarantavia tavaroita, kuten mopoja, akkuja tai polttoainetta.

Vuokranantaja ei vastaa kaatopaikalle siirrettävistä tavaroista, jotka on jätetty niille kuulumattomiin paikkoihin.

Autopaikat

Autopaikan voi varata isännöintitoimistosta kiinteään kuukausihintaan. Lämpöpistokkeen avaimen saa toimistolta käyttöön. Sisätilalämmitintä ei saa käyttää autopaikalla.

Ajoneuvojen pysäköinti on sallittu vain niille varatuille paikoille. Noudata pysäköinnissä järjestyssääntöjä.

Kuluttajariitojen ratkaisu

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakuntaan (www.kuluttajariita.fi).

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn, kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan.


Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus käsittelee riita-asiat (kotisivuille pääsee tästä).