Järjestyssäännöt

Säännöt on laadittu asukkaiden viihtyvyyden ja kotirauhan turvaamiseksi. Kaikkien on otettava huomioon toimillaan, käyttäytymisellään ja muullakin tavoin talossa asuvat henkilöt ja noudatettava normaalin kotirauhan edellyttämiä käytöstapoja. Asukkaiden on huolehdittava myös vieraiden osalta samojen sääntöjen noudattamista. Asukkaita velvoittavat näiden sääntöjen lisäksi vuokrasopimus, järjestyslaki sekä yleiset lait ja asetukset.


Ilmajoen Vuokratalot Oy

Palonkortteeri Oy